Doe mee met Earth Hour

Nieuws

25 maart 2021 - Op zaterdag 27 maart a.s. van 20:30-21:30 uur is het Earth Hour en zetten miljoenen mensen in meer dan 180 landen, één uur het licht uit om aandacht te vragen voor de klimaat- en biodiversiteitscrisis. De afgelopen maanden heeft Urgenda in het kader van haar Licht Uit-campagne meer dan dertig gemeenten nachtelijke lichtspotacties georganiseerd en honderden bedrijven gevraagd de verlichting na werktijd te doven om samen energie te besparen.

De lichtspotters van Urgenda constateren dat ondanks de Coronacrisis en de avondklok de verlichting bij vele bedrijven’s nachts onnodig aanstaat. Dat kost evenveel elektriciteit als 150.000 huishoudens in een jaar verbruiken. Daarom roepen wij werkend Nederland op: doe na werktijd het licht uit. Om deze oproep kracht bij te zetten lanceren wij vandaag een filmpje met in de hoofdrol twee organisaties die werk maakten van zo min mogelijk verlichting na werktijd: de ABN AMRO op de Zuidas en de Vrije Universiteit in Amsterdam.

 

Er is werk aan de winkel. Nederland behoort met België en Puerto Rico tot de meest verlichte landen ter wereld. Wereldwijd neemt lichtvervuiling, zowel qua intensiteit als bereik, toe met ongeveer 2 procent per jaar. In Nederland neemt de lichtvervuiling nog toe met ongeveer 0,6 procent per jaar

Bedrijven helpen bedrijven

Verschillende organisaties zetten de energieverspilling door onnodige verlichting en de gevolgen van lichthinder voor de natuur en de mens hoog op hun agenda en werken aan structurele oplossingen. Natuurlijk de organisatoren van de Nacht van de Nacht de Natuur en Milieufederaties, maar ook netwerken als Klimaatplein, de Green Business Club Nederland, Stichting Stimular, Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (ECUB), PHB (Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen), Groningen werkt slim en het netwerk van gemeenten rond de landelijke Light Challenge georganiseerd door de gemeenten Heerenveen en Almere.

Ook de omgevingsdiensten zoals DCMR Milieudienst Rijnmond, dragen bij. DCMR voert een Mag-het-licht-uit-campagne en begeleidt bedrijven die willen verduurzamen, zien toe op het doorvoeren van maatregelen en de informatieplicht energiebesparing en geven advies over nieuwe wet- en regelgeving. DCMR deelt de ervaringen van bedrijven die belangrijke stappen zetten bij het verduurzamen van hun bedrijf.

Samen energie besparen geeft energie

Miljoenen mensen laten aanstaande zaterdag wereldwijd zien hoe belangrijk zij energiebesparing en de levende planeet vinden. In Nederland stoort 80% van de mensen zich aan onnodige verlichting

Doof zaterdagavond tijdens Earth Hour alle lichten en ga maandag (virtueel) om tafel met de mensen die binnen uw bedrijf gaan over het energiegebruik, de veiligheid en de klimaatimpact van uw bedrijf. Er is een simpele oplossing waardoor we samen veel uitstoot van broeikasgassen kunnen voorkomen: breng sensoren aan waardoor de lampen automatisch uit gaan en aanspringen bij onraad. We kunnen in Nederland maar liefst 0,2 MTON CO2 uitstoot voorkomen als we de verlichting na werktijd uitdoen.

En uit onderzoek van de Universiteit van Groningen blijkt dat het belangrijk is dat bedrijven samen met hun werknemers klimaatacties organiseren. Bedrijven die er naar streven hun milieu-impact te verminderen, motiveren hun medewerkers om milieuvriendelijk gedrag te vertonen, vooral als ze zelf het milieu niet heel erg belangrijk leken te vinden.

Dus deel het filmpje met zoveel mogelijk mensen, doe zaterdag mee met Earth Hour en maak afspraken met je collega's om voortaan het licht na werktijd uit te doen!