Wij doen het licht uit

ABN AMRO

Amsterdam

 - 
 - 

Wij besparen daarmee lichtuur per dag!

Hoe zit het met het lichtbeleid van ABN AMRO? Welke maatregelen nemen zij om hun energieverbruik, en de daarbij gepaarde lichtvervuiling, omlaag te krijgen? Rob Vermeij vertelt hoe ABN AMRO dat aanpakt. Hij is verantwoordelijk voor een duurzame bedrijfsvoering van de bank zelf en daarmee ook voor het energiegebruik in kantoorgebouwen.

Strategisch doel

“Binnen ABN AMRO Bank zijn we al lange tijd bezig met verduurzamen van de bedrijfsvoering: het behoort zelfs tot één van de strategische doelen van de bank. Hierbij focussen we ons op klimaatverandering, de circulaire economie en social impact. Dit doen we samen met onze klanten, maar zelf streven we ernaar hierin altijd het goede voorbeeld te geven, onder andere door het energiezuiniger maken van onze kantoorgebouwen. Kortom, we zijn in de volle breedte van onze bedrijfsvoering hard bezig ons energieverbruik – en daarmee de CO2-uitstoot – te minimaliseren. Het totale energieverbruik van ons hoofdkantoor, met een oppervlakte van 126.000 m², is de laatste jaren dan ook flink gereduceerd.”

Natuurlijke vervangingsmomenten

“ABN AMRO heeft als doelstelling om al haar panden ‘Paris proof’ te hebben in 2030. Het aanpassen van onder andere ons lichtbeleid, zodat de lampen alleen aangaan wanneer er mensen aanwezig zijn op een vloer, is daar onderdeel van. Realisatie gaat stapsgewijs en de verduurzaming – het installeren van steeds slimmere technieken en LED-verlichting – gebeurt op de natuurlijke vervangingsmomenten. Dit doen we mede zo vanuit een circulaire gedachte: we willen geen grondstoffen vernietigen als een en ander nog goed functioneert – een constante afweging tussen energiereductie versus circulariteit. Doordat dit een geleidelijk proces is, hebben we helaas geen specifieke cijfers van de exacte energiebesparing door ander lichtbeleid.

Eén van de dingen waar we nu tegenaan lopen is dat er ‘s avonds uit beveiliging-overwegingen brand- en sluitrondes worden gelopen door het gebouw. De sensoren activeren dan de verlichting. Dit geldt ook voor overwerkers; als deze heen en weer lopen door het gebouw springt overal het licht aan. We zijn nog op zoek naar een goede modus hiervoor en doen een aantal onderzoeken om dit nog verder te verbeteren. Dit zien we als een verdere optimalisatie. Wat daarbij wel meehelpt, is dat binnen ABN AMRO het thuiswerken zeer goed gefaciliteerd is. Hierdoor wordt werken op kantoor in de avonduren geminimaliseerd en dus energie bespaard. Verder heeft ons technical management team een energieadviseur gecontracteerd die ons voorziet van continue verbeteringsplannen.”

“Ons lichtbeleid is een van de meest zichtbare manieren waarop we werken aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Daarom vinden wij deze campagne van Urgenda een goede manier om te laten zien dat energieverspilling niet meer van deze tijd is”

Bedrijfsnaam: ABN AMRO
Plaats: Amsterdam
Website: http://www.abnamro.nl/