Wij doen het licht uit

A.S.R.

Utrecht

 - 
 - 

Wij besparen daarmee lichtuur per dag!

Bij verzekeringsgroep A.S.R. werkt Adri Meijdam, als specialist duurzame ontwikkeling.

Hieronder vertelt Adri over hun lichtbeleid en laat zien wat A.S.R. heeft ondernomen om hun energieverbruik, en de daarbij gepaarde lichtvervuiling, omlaag te krijgen.

Sensoren tegen verspilling

“Diensten die worden geleverd waar niemand gebruik van maakt – dat vinden we bij A.S.R. vanzelfsprekend verspilling van geld. Dat geldt dus ook voor verlichting: ruimtes verlichten waar niemand zit, is zinloos.

Daarom ben ik samen met de technici van de afdeling huisvesting voortdurend bezig met de vraag hoe we de ‘lichtlevering’ op maat kunnen verbeteren. Een grote slag daarin hebben we een paar jaar geleden al gemaakt: van 2013 tot 2015 is tijdens de renovatie van het gebouw het hele verlichtingssysteem gemoderniseerd. Sinds de renovatie beschikken we over aanwezigheidsdetectie op de afdelingen. Is er niemand aanwezig, dan wordt schakelt de verlichting automatisch uit. Verder zijn de armaturen langs de gevel uitgerust met lichtgevoelige sensoren. Komt er veel licht door de ramen naar binnen, dan wordt de lichtopbrengst automatisch verminderd. Verder wordt de verlichting door middel van een timer na werktijd uitgeschakeld. Kortom: door maatregelen te automatiseren verklein je de kans op verspilling enorm!”

Meer dan de helft minder energieverbruik

“Alle sfeer- en hulpverlichting is inmiddels in LED uitgevoerd; de werkplekverlichting is voorzien van zuinige hoogfrequent TL-verlichting. Het algemene elektra-verbruik in ons gebouw van 91.912 m² is gedaald van voor de renovatie van ca. 13.000.000 kWh naar ca. 6.500.000 kWh na de renovatie en in 2019 verder teruggebracht tot 5.700.0000 kWh per jaar. Aan deze besparing heeft het verlichting-systeem ook haar deel bijgedragen.

Omdat het beschikbaar hebben en gebruik van elektrisch vermogen bovenaan een lange keten van industriële activiteiten staat, leveren onze inspanningen niet alleen een duurzamer gebouw op, maar hebben deze uiteindelijk ook een positieve invloed op het milieu.”

Quote: “‘De lichten uit Campagne’ van Urgenda spreekt A.S.R. aan omdat A.S.R. voortdurend streeft naar het opbouwen van duurzaam (maatschappelijk) vermogen.”

Bedrijfsnaam: A.S.R.
Plaats: Utrecht
Website: https://www.asr.nl/